Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy DOLIUM VINI Anna Czarny-Miśkiewicz

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Dolium Vini Anna Czarny-Miśkiewicz
ul. Bytomska 18, 42-674 Boniowice
tel. +48 603 617 525, e-mail: biuro@winozbeczki.pl
NIP: 969 076 84 84

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016r., Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.)

Przeglądając stronę winozbeczki.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Korzystając z usług oferowanych przez Dolium Vini akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zależności od sytuacji może to być:
• Udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez Dolium Vini
• Realizacja Twoich zamówień
• Marketing bezpośredni
• Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podstawa przetwarzania danych
Świadczenie sprzedaży i usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w Formularzu Kontaktowym niezbędnym do udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące produktów i usług Dolium Vini, skutkuje brakiem możliwości udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych:
• przez okres świadczenia danej usługi
• do czasu, gdy przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
• do czasu, gdy ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony
• do czasu, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 

TWOJE UPRAWNIENIA
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia
• ograniczenia przetwarzania,

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

CIASTECZKA
Nasz Serwis korzysta z tzw. plików cookies.

Pliki te:
• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia
• umożliwiają Ci korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu internetowego
• nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
• usunąć pliki cookies,
• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym Serwisie pliki cookies wykorzystywane są do:
• zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
• do celów statystycznych,
• do celów marketingowych,

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać ciasteczkami, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach:
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przeglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari
• w przeglądarce Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Nasza firma korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
• Podmiot realizujący dostawę towarów i usług
• Dostawca płatności
• Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
• Podmioty prowadzące stacjonarne punkty odbioru paczek
• Hostingodawca
• Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
• Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych
• Biuro księgowe
• Podmiot zapewniający usługi marketingowe
• Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne